מדיניות הגנה על הפרטיות, הסודיות והשימוש באתר

מדיניות הגנה על הפרטיות, הסודיות והשימוש באתר

נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי , הינו סוכן המחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני. הסוכן נמצא בבעלות פרטית ולא מחזיקים בו גופים מוסדיים. לנפתלי ברגר סוכן ביטוח הסכמי התקשרות עם מרבית הגופים המוסדיים.

למי מועבר המידע

אני עשוי להעביר מידע אודותיך לשותפים עסקיים, קיימים או פוטנציאליים, בכפוף ובהתאם לחוק ובכפוף לקיום התחייבותו של הצד האמור לשמירה על סודיות המידע.

פניות שיווקיות ודיוור ישיר

אני עשוי לשלוח לך הצעות שיווקיות אודות שירותיי ומוצריי השונים. במידה ונתת את הסכמתך המפורשת לכך, אוכל להעביר לך הצעות שיווקיות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), הודעה אלקטרונית או מערכות חיוג אוטומטי, וזאת בכפוף להוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008.

אם אינך מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות, באפשרותך לפנות אלי בכל עת בכתב, באמצעות כפתור צור קשר באתר בבקשה כי נחדל מלשלוח הצעות שיווקיות.
כמו כן, תוכל לבחור שלא לקבל הודעות שיווקיות הנשלחות בדואר אלקטרוני, על ידי יצירת קשר עימי באמצעות כפתור צור קשר באתר האינטרנט.

שינויים במדיניות

אני בוחן מעת לעת את מדיניות הפרטיות, ושומר את הזכות לבצע בה שינויים שידרשו עקב ניהול פעילותי או עקב דרישות חוקיות.
עדכונים למדיניות זו יפורסמו באתר האינטרנט.

קישורים

באתר מצויים לנוחותך קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי איני אחראי למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.

עוגיות (Cookies)

אני עשוי, בעת הליך שימושך באתר, לעשות שימוש בעוגיות(Cookies). עוגיות הנן סימון פנימי ייחודי שאני שולח לדפדפן שלך. (אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן).

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניותי בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אני אשמור על המידע שלך, לא אסחור בו, לא אמכור אותו ולא אעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה.

הודעות בדבר שינויים

אני מתחייב להודיע לך באמצעות האתר על שכל שינוי במדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת בחברה.

שים לב:

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מהצהרת פרטיות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.