קופות גמל

קופות גמל הן אחד מאפיקי החיסכון ארוכי הטווח  אשר מהווים פלטפורמה מצוינת לניהול כספים המיועדים לקצבה חודשית, וכספי הון למשיכה חד פעמית.

קופת גמל היא בעצם תכנית חיסכון לטווח הארוך או הבינוני, שמטרתה לצבור כספים שאפשר יהיה למשוך בעתיד. קבוצת תכניות חיסכון פנסיוניות לטווח בינוני או ארוך, במסגרתה ניתן למנות קופת גמל לתגמול קרן השתלמות, קרן מחלה, קרן פיצויים ועוד.

אדם המשקיע בקופת גמל מכונה 'עמית', והוא יכול להיות חוסך עצמאי, שמפריש לקופת הגמל ללא קשר לעבודתו, או עמית שהוא שכיר ותשלומיו לקופת הגמל מועברים מהמעסיק שלו.

המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ונותנת זיכוי וניכוי במס, לכל מי שמפריש כספים בחיסכון מסוג זה.

רווחי קופת הגמל נובעים מהשקעות שונות הנעשות על ידי מנהליה. מדי חודש הקופה גובה מכם – העמיתים, דמי ניהול קבועים על היתרה שנצברה לזכותם.

אתם רשאים לבחור להעביר את גורם ניהול קופת הגמל שבבעלותכם לחברה אחרת מתי שתרצו, וזאת מבלי למשוך את הכספים מהקופה, או להפסיק את ניהול הכסף שנחסך בה. (מידע זה אינו תקף לקופות גמל להשקעה).

מי יכול להפריש לקופת גמל?

כל אחד רשאי לחסוך כספים בקופות הגמל באופן עצמאי.

עובדים שהם שכירים ומועסקים בארגונים ובחברות, מחויבים להפריש כסף לקופות הגמל וזכאים במקביל להפרשות גם מצד המעסיק.

הפקדה לקופת גמל – שכירים

במידה והעמית הוא שכיר, התשלום לקופת הגמל הפנסיונית נחלק בינו לבין המעסיק.

על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף, החובה היא להפקיד 6% מהשכר על חשבונו של העובד,

ו-6.5% נוספים על חשבון המעסיק כתגמולים. 6% נוספים נדרשים  להיות מופרשים כרכיב פיצויים.

למרות הגדרה בסיסית זו, העובד והמעסיק יכולים לבחור הגדיל את ההפרשה- העובד יכול להפקיד עד 7% משכרו מדי חודש, והמעסיק יכול להפקיד עבור העובד 7.5% כתגמולים, ועוד 8.33% לפיצויים (הדבר תלוי ומוגבל בתקרת שכר). המעסיק והעובד יכולים לבחור בהשלמת פיצויי הפיטורים ל-8.33%.

אגב, אין כל הכרח לבצע את ההפרשות דווקא לקופות גמל. אפשר לבחור באפיק פנסיוני אחר, כגון קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. התשלומים לביטוח הפנסיוני נותנים למי שחוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.

הפקדה לקופת גמל – עצמאיים

חוסך עצמאי, שמייצר הכנסה מעסק או ממשלח יד, יכול להפקיד בחיסכון פנסיוני עד 16.5% מסך ההכנסה החודשית (גם כאן יש הגבלה בתקרה) והוא יהיה זכאי לניכוי או לזיכוי מס על ההפקדות שלו.

משיכת הכספים מקופת הגמל בגיל הפרישה

החיסכון שנצבר מהפקדות לפני שנת 2008 ישולמו לכם מקופת הגמל כסכום חד פעמי, כאשר תגיעו לגיל הפרישה.

כספים שנצברו בקופת הגמל מהפקדות שנעשו לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בצורה של קצבת פנסיה חודשית למשך שארית חייו. בהגיעכם לגיל פרישה תוכלו לבחור מאיזה גוף תרצו לקבל את התשלום החודשי שלכם ואליו יעברו הכספים שנצבר.

אדם שזכאי לקצבה שהיא גבוהה מ-3,850 ש"ח לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את סך הסכום שהספיק לצבור מעבר לסכום זה, באופן חד פעמי.

השאירו את פרטיכם!
השאירו את פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם.